เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ | ผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาว

KRIANGKRAI STEEL CENTER Co.,Ltd.

บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาว ให้แก่ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาวได้อย่างมีคุณภาพ และคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลเช่น TIS และ JIS กว่า 30 ปี บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ยึดมั่นในการให้บริการสินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม […]