เป้าหมายบริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาวชั้นนำของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและบริการ